P.Fr. Rist til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Østerbrogade 46. 23. december 1897

Invitation til samarbejde

Østerbrogade 46. Ø.
23. XII. 97

Kjære Hr Pontoppidan.

Hr. Hirschsprung har meddelt mig en Ide, han har faaet, som forekommer mig ret morsom, men vanskelig at realisere. Jeg formoder at det er lige saa umuligt for Dem som for mig, at arbejde sammen med en Anden paa et æstetisk Værk, men det kan jo være at vi dog paa en eller anden Maade kan arbejde "i Traad" med hinanden. I hvert Tilfælde har jeg lovet Hr. H. at tale med Dem om Sagen og da det vil være mig kjært at faa Lejlighed til at passiare lidt med Dem, spørger jeg Dem om jeg en Dag i eller efter Julen maa aflægge Dem et Besøg til hvilken Tid paa Dagen, der er Dem bekvemmest. Vil De hellere komme til mig, saa er jeg til Deres Disposition. Jeg beder Dem fastsætte Dagen og Tiden (ikke 1' Juledag og ikke d. 27 ds) og underrette mig derom.

Deres hengivne
P. Fr. Rist.