Henrik Pontoppidan til Frederik Riise
Sendt fra Snertinge. 8. december 1900

Kontrafejet


8d Decb. 1900.
Snertinge

Hr. Fotograf Fr. Riise!

De har sikkert forstået Grunden til min Indsigelse1 forleden. Jeg mener, at en Forfatter ligesåvel som enhver anden Person må have Lov til at udstrække Beskyttelsen af sit kære Jeg også til Kontrafejet, og jeg havde jo i dette Tilfælde end ikke selv set det Billede, der udstilledes af mig.

Jeg takker Dem nu for det tilsendte Ekpl af det. Efter at have set det på nærmere Hold, mener jeg at genkende mig selv i det og har derfor nu intet imod, at De bringer dette eller det Profilbillede, der samtidig blev taget af mig, og hvoraf jeg selv√ tog et Dusin Stykker, i Handelen.

Deres ærbødige
H. Pontoppidan.

 
[1] Indsigelse: kendes ikke tilbage