Henrik Pontoppidan til Frederik Riise
Sendt fra Pileallé 7. 1889 (omtrentlig datering)

Jeg er ikke noget at se på


Mandag. [18891]
Brevadresse: Pileallé 7 F.

Hr. Fotograf Fred. Riise!

Tak for Deres venlige Henvendelse og undskyld mit sene Svar.

Jeg beder Dem, ikke at vente mig, da jeg grumme, grumme nødig vil stille mit Ansigt til Skue andre Steder end dér, hvor det nu en Gang er placeret – på mit eget Hoved. Jeg kan forsikre Dem, der er heller ikke 2 noget at se på.

De vil derfor nok undskylde mig, når jeg ikke efterkommer Deres venlige Indbydelse.

Med Højagtelse
Ærbødigst
H. Pontoppidan.

 
[1] omtrentlig datering. Fred. Riise fotograferede Henrik Pontoppidans bror Erik i 1886. Hans første kendte fotografi af Henrik er fra 1890. Brevadressen Pileallé 7 brugte HP fra november 1888 til september 1890. tilbage