Henrik Pontoppidan til Frederik Riise
Sendt fra Hillerød. 11. april 1905

Profilbilledet

Frederiksborg.
11 April 1905.

Hr. Fotograf Fred. Riise!

Jeg har stadig Grund til at fortryde, at jeg i sin Tid lod mig fotografere hos Dem. Skønt jeg sikkert betalte mine Fotografier, sådan som alle andre Privatpersoner, har De ment Dem berettiget til at bringe Portræter af mig i Handelen, og nødtvungen gav jeg Dem Tilladelse dertil for det Billedes Vedkommende, jeg selv havde valgt blandt Prøvebillederne (et Profilbillede, der bærer No 14009). Men endnu idag præsenteres der mig et Billede fra Deres Atelier, der er mig ganske ubekendt og forekommer mig helt karikerende, og som ovenikøbet var bestemt til Reproduktion1.

Skulde det ikke være muligt ved venskabelig Overtalelse at formå Dem til at ophøre med denne Trafik?

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan.

 
[1] se breve til kunstforlaget P. Heckscher. tilbage