Henrik Pontoppidan til Frederik Poulsen
Sendt fra Wiesbaden. November 1911 (omtrentlig datering)

en kirkelig Renovation

[november 19111]

[...] Det er den Slags Bøger2 vi trænger til, bl.a. for at det kan blive forstaaet, at en kirkelig Renovation ikke er gjort med, at man berøver den hellige Maria hendes Jomfrudom eller Kristus hans Himmelfart. Der er adskilligt mere, der skal skovles ud af den Stald.

Hvor De omtaler de ældste Korsfæstelsesbilleder, gør De opmærksom paa, at Kristus ikke hænger paa Korset, men staar ret frit paa et Fodbræt, og De vil heri se et Vidnesbyrd om, at de Kristne endnu dengang krympede sig ved at fremstille deres Gud i den fornedrende Situation, som de siden svælgede i. Men mon dette er rigtigt? I saa Tilfælde vilde dog i hvert Fald Røverne ses hængende, og de gør de jo ikke. Er det ikke snarere saadan, at man dengang var Virkeligheden nærmere og vidste, hvorledes en Korsfæstelse praktiseredes i Jødeland, og hvad Straffen gik ud paa, nemlig at lade Ofrene, udsatte for Solen, dø af Tørst og Sult.

Jeg lever for Tiden i Wiesbaden, tiltrukket af de varme Kilder, som jo skal have øvet Barmhjertighed mod selve Cæsars Levemandsgigt. Jeg begræder her min tabte Galdeblære, som forresten efter Sigende skal være en af de mange Ting, Vorherre har besværet os med ganske uden Grund. Dersom alt, hvad vi Mennesker kan undvære, blev taget ud af os, vilde der nok ikke blive synderligt tilbage. Herom kan jeg fortælle en lille Historie. En engelsk Admiral, der havde været med i mange Søslag, kom en Aften hjem fra et Middagsselskab. Hans Tjener, der hjalp ham med Afklædningen, hægtede først begge Benene af ham og stillede dem hen i en Krog, derpaa den venstre Arm, der ligeledes var gjort til Selskabsbrug, hvorefter den høje Herre ladede sit Vand gennem en Gummislange, der var forsynet med en Aftapningshane. Efter at være bragt hen i Sengen tog Admiralen selv sit højre Øje ud foruden sine Tænder og anbragte begge Dele i et Glas Vand, foldede derpaa sin Haand over Tæppet og sagde:

"Saa, nu er det godt, John - - - Giv mig saa min Grog!" [...]

 
[1] omtrentlig datering; jf. Frederik Poulsens bog Kristusbilledet … der udkom 28.10.1911 (iflg. Skjerbæk). Pontoppidan opholdt sig i Wiesbaden fra oktober 1911 til marts 1912, så en senere datering kan ikke udelukkes. tilbage
[2] den Slags Bøger: Frederik Poulsen: Kristusbilledet i den første Kristentid (1911), 64 sider. I serien Religionshistoriske Smaaskrifter. Række 1, nr. 6. tilbage