Frederik Poulsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Madvigs Allé 10. 6. marts 1913

paany knytte Traadene

Madvigs Alle 10 – V.
d. 6 Marts 1913

Kære Herr Pontoppidan!

Jeg har tit ærgret mig over, at vort korte, behagelige Bekendtskab ved vistnok lidt fælles Skyld helt er løsnet, og for paany at knytte Traadene, vilde jeg gerne spørge, om De og Deres Frue vilde gøre os den Ære at spise en tarvelig Middag hos os Mandagen den 17 Marts Kl 7? Der kommer i det mindste én Randersmand, oven i Købet en Digter (ikke Alfred Ipsen, men Dumreicher, Ruskantatedigter etc.).

Med venlige Hilsener fra os begge til Deres Frue og Dem

Deres ærbødigt hengivne
Frederik Poulsen

S. u.