Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Bakkegårds Allé 6. 26. november 1897 (til okt. 1899)

hvad vi nu ellers kan finde på

Fredag.
Bakkegårds Allé 6.

Kære Hr. Philipsen!

Det var rigtig rart, at De vilde komme. Jeg har fået fat på et Par andre respektable ældre Mænd, der kan spille L'hombre med Dem, mens Deres Søster og jeg spiller en Bezique – eller hvad vi nu ellers kan finder på.

Vi spiser vor Vælling Klk. 5½.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

Brevet er i slutningen af 2007 dukket op fra Amerika. En gammel dame i Horsens, af Pontoppidans familie, måske hans datter Johanne, gav det i 1950'erne til en Pontoppidan-begejstret gymnasiast der nu har givet det videre til en lige så begejstret ven i Danmark som har ladet os lægge det op her. Nyt er det at bezique hørte til blandt de kortspil Pontoppidan underholdt sig med. Der findes i korrespondancen ingen andre breve bevaret fra den periode (oktober 1897 til oktober 1899), hvor Pontoppidan boede i Bakkegårds Allé 6, og det er ikke spor indlysende hvordan dette kort var havnet i Horsens. Men velkendt er det at Pontoppidan og hans gamle forlægger, Gustav Philipsen, omgikkes privat efter at forlaget var solgt til Ernst Bojesen.