Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Stenløse. 20. oktober 1896

"Højsang" lidt trist

Stenløse (Sælland)
20d Oktb 96.

Kære Hr. Philipsen!

Mange Tak, fordi De vil have os ind til Dem d. 27de; men vi er desværre afskårne fra at deltage i københavnsk Selskabsliv undtagen om Fredagene, da her går et silde Aftentog. Min Kone kan for det yngste Barns Skyld ikke være hjemme fra om Natten, og jeg, som jo skal dele ondt og godt med hende, kan ikke få mig selv til den ene Gang efter 2 den anden at tage ud uden hende. Ellers kom vi hjærtens gærne. Vi har den hele Sommer ventet på, at De og Deres Søster skulde se ud til os, – til Vedbæk kunde vi ikke komme, det var for langt. Nu i denne Tid er Vejr og Føre så afskrækkendee; men når begge Dele bedrer sig, håber vi, at De ikke vil1 sky Ulejligheden med at tage herud en lille Søndagsvisit.

Tak for Deres venlige Ord om "Højsang". Jeg troer gærne, den er lidt trist. Men her er heller ikke oplivende herude i Stenløse. Gid De en Gang imellem vilde kigge herud. Her er ingen Mennesker at tale med, bare Bønder.

3 Lev vel og endnu en Gang Tak for Indbydelsen fra os begge.

Deres hengivne
H Pontoppidan.

 
[1] vil < vi tilbage