Gustav Philipsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 31. december 1895

vort Mellemværende

31 December 5

Kære Hr. Pontoppidan

Efter Sædvane sender jeg Dem herved for sidste Gang desværre, et Opgør over vort Mellemværende:

Jeg havde ved Nytaar ifjor tilgode Kr. 3826.25 Ø.
De har modtaget i 1895 (hvoraf 11/12 1000.– pr. 1/1 96) – 4000
Kr. 7826.25 Ø.
For 2det Oplag af "Den gamle Adam" tilkommer Dem,
11 Ark i et Oplag af 1250 Expl à 60 Kr.
Kr. 600
– "Dommens Dag" 18 Ark i Oplag 3150 Expl à 150.– – 2700 – 3360
altsaa mig tilgodeKr. 4466.25 Ø.

der nu overføres paa "det nordiske Forlag".

Hjærtelig Tak for Deres Brev og mange Hilsener til Deres Frue

fra
Deres venligst hengivne
Gustav Philipsen