Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Rørvig. 1. august 1895

Rettelserne i Afskriften

Rørvig Nykøb. Sj. d. 1st Avg. 95.

Kære Hr.Philipsen!

Det er i Dag den 1st Avg, og jeg tør derfor ikke vente længer med at sende Dem, hvad jeg har liggende færdigt til Trykning. Det er gået langsommere med Afskrivning end påregnet; derfor følger hermed kun 1st Bog. 2d Bog skal komme snarest.

Dersom De vil have noget Indtryk af Bogen, vil jeg anbefale Dem at vente med at læse den, indtil den foreligger i Korrektur. For at spare mine Øjne har jeg nemlig ladet min Kladde afskrive og så 2 foretaget Rettelserne i Afskriften, hvorved denne bliver lidt vanskelig at læse.

Med Hensyn til Vignetten, så har jeg tænkt mig at benytte det første Kapitel dertil, d.v.s. alene Vognen og Regnvejret, måske også Udsigten ned over Dalen. Men her må ingen Mennesker være at se!

Jeg håber, De nu er kommen til Kræfter efter Deres Sygdom. Jeg længes efter at høre Noget derom.

Modtag endelig en venlig Hilsen fra

Deres hengivne
H Pontoppidan.