Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Rørvig. 3. juli 1895

det havde vist sig ikke at kunne gå

Rørvig
d. 3d Juli 95.

Kære Hr. Philipsen!

Det gør mig meget ondt at høre, at De endnu er syg. Det lader altså til at have været en alvorlig Historie. Det er trist at skulle holde Sommerferie i Sengen; men derude i Vedbæk har De vel forøvrigt de bedste Betingelser for igen at vinde Kræfter – og Humør – tilbage.

Med Hensyn til vort Penge-Mellemværende, så har De gjort mig Uret. Da jeg i sin Tid (efter Deres Formening i April) var inde hos Dem og fik det Forskud på 250 Kr, udtalte jeg udtrykkeligt, 2 at det havde vist sig ikke at kunne gå med de 500 Kr i Sommer-Kvartalerne (derfor måtte jeg jo netop have de 250 Kr til Hjælp i April Kvartel). De sagde, at De i Deres stille Sind havde tænkt det samme, og vi blev da enige om at lade det blive ved den gamle Bestemmelse: 1000 Kr. hvert Kvartal. At jeg nu blev sat i en meget slem Knibe, har mit Telegram1 fortalt Dem; jeg havde selvfølgeligt√ ellers ikke opskræmt Dem med en sådan telegrafisk Epistel. Nu siger jeg Dem Tak, fordi De√ så velvilligt opfattede og opfyldte min Anmodning og sender hermed Kvittering for 750 Kr.

Det glæder mig, at De tør trykke "Den gamle Adam" i 1250 Expl. Herved 3 afdrager jeg altså c 700 Kr af min Gæld til Dem. Min nye Bog bliver vel på c 25 Ark; og dersom De stadig er af den Formeninhg at ville trykke den i 3000 Expl, bliver min Gæld til Dem d 1st Oktb jo√ ikke betydelig. Til den 1st Oktbr mener jeg nemlig at have Bogen færdig. Dens Titel har jeg endnu ikke fastslået. "Emanuel" bliver det næppe. Snarere: "Dommens Dag".

Jeg ønsker Dem nu en god og snarlig Bedring og sender også min Kones bedste Hilsner til Dem og Deres.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

Postgangen hertil er meget sen; særlig for Pengebreves Vedkommende. Derfor fik jeg først det i Lørdags afsendte Brev2 i Går Tirsdag.

 
[1] Telegram: kendes ikke. tilbage
[2] Brev: Philipsens brev afsendt lørdag 29.6.1895 kendes ikke. tilbage