Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Rørvig. 26. juni 1895

Min nye Adam


26/6 95.
Rørvig
Nykøbing Sj.

Kære Hr. Philipsen!

Jeg så' for nogen Tid siden i "Politiken", at De lå syg. Jeg håber, at det enten ikke var sandt, eller at det er overstået nu – håber det også for min egen Skyld, at jeg kan tale om Forretninger med Dem.

Til min Forbavselse modtog jeg for nogen Tid siden ny Korr. på "Den gamle Adam". De har altså bestemt Dem til alligevel at lade ham udgå i en ny Udgave; jeg håber, det har vist sig nødvendigt, så der virkelig bliver Brug for det 2 ny Oplag, skønt jeg har lidt ondt ved at tro det. Men i hvormange Expl vil De trykke den? Derom har jeg Intet hørt, og i den Henseende vilde jeg dog gærne være medbestemmende.

Dette var altså angående min gamle Adam.

Min nye Adam1 skrider jævnt fremad i sin Vækst, synes at blive ganske velvoksen, har måske fået et uforholdsmæssigt stort (men også ganske godt) Hoved og skal også nok få en fyldig Ende. Midt i næste Måned skal de første 10 Ark blive Dem tilsendte, og Trykningen kan De for min Skyld gærne begynde. Hvad Tegningerne angår, da vil Motiver (Landskabs-, Interiør-Motiver) 3 til alle de 5 Bøger kunne tages fra disse ti Ark, så der i den Henseende kan tages fat i Tide. – Jeg håber nu, De vil få samme√ Fornøjelse af Bogen som af dens to Forgængere, "Muld" og "D. f. L". Hvad den sidste angår, var det vel bedst, at dens andet Oplag endelig udkom nu, – f Ex samtidigt med 2d Opl. af "D. g. A". Kunde det ikke være passende?

Endelig har jeg jo at bede Dem om Penge, da den 1st Juli er forhånden. Jeg skal jo kun have 750 Kr denne Gang. Vilde De bevise mig2 den Tjeneste at sende mig de 250 Kr herud og indsætte Resten i Landmandsbankens Sparekasseafdeling på min Konto, der har No. 20033. Og De3 vil jo nok gøre dette så betids, at jeg kan anvise på Beløbet til den 1ste.

Nu blot en venlig Hilsen til Dem og til hele Deres Familje fra 4 min Kone og mig selv. Jeg længes efter at høre, at De er rask igen, og min Kone beder mig at sende en speciel Hilsen til Deres Moder og Søster, hvem hun vilde have kigget ud til på Gennemrejsen hertil; men vi har ingen Pige længer, og hun kunde derfor ikke forlade Barnet for så længe.

Deres hengivne
H Pontoppidan

Undskyld, at jeg har gjort Dem Ulejlighed i Anledning af den Bog til Universitets-Biblioteket. Men man fordrede dèr, at jeg skulde opgive en københavnsk Adresse, for at få Lov til at tage Bøger med ud på Landet.

Bogen er nu afsendt.

 
[1] nye Adam: Dommens Dag der udkommer 21.11.95. tilbage
[2] mig < med tilbage
[3] De: < de tilbage