Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Fredensborg. 10. marts 1895

man troer at skulle feste

Fredensborg
Søndag 10/3 95.

Kære Hr. Philipsen!

Jeg ligger tilsengs i en temmelig bedrøvelig Feberforfatning4, og der er ingen Udsigt til, at jeg foreløbigt kan komme til Byen og indkassere det Beløb af 400 Kr, som jeg har tigget og grædt mig til hos den Raben-L. Fond1. Det er nu nødvendigt for mig, at det hæves i Morgen (d. 11t), og jeg véd i min Nød intet andet Råd, end at bede Dem at vise mig den Tjeneste at besørge dette for mig. De har jo nok et eller andet ledigt Bud at 2 skikke. Pengene skulde gærne endnu i Morgen indsættes i min Folio i Landmandsbankens Sparekasseafdeling (No 20033).

Jeg ønskede at kunne√ tilføje nogle nette Ord om Deres berømte Tjenstvillighed, men jeg√ må indskrænke mig til det mindst mulige.

Tro nu ikke, at de 400 Kr gør mig til nogen Krøsus. Jeg får ingen Fornøjelse af dem. De går allesammen til Afdrag på min Gæld fra min Udenlandsrejse2, der ligervis som Ramas Ånd3 dukker op ved enhver Lejlighed, hvor man 3 troer at skulle feste.

Forøvrigt indhoster jeg de venligste Hilsner til Dem og Deres – både fra mig og min Kone, der også er syg, og Barnet, der også er sygt. Og Tak for sidst! Hvor synes jeg, det er√ længe, siden jeg har set Dem! Men Tiden går langsomt i et Hospital.

Deres hengivne
H Pontoppidan.

Pengene skal hæves i Bredgade No. 30, Bagbygningen Klk 10 – 12 Formiddag.

 
[1] den Raben-L. Fond: Det synes anden gang HP modtager et legat fra Den Raben-Levetzauske Fond; jf. Shaws bemærkning under Højesteretssagen om en tidligere tildeling. En tredje tildeling fandt sted i 1900; jf. brev til Hirschsprung af 17.1.1900. tilbage
[2] Udlandsrejse: d.v.s. den årelange bryllupsrejse 1892-93. tilbage
[3] Ramas Ånd: henviser muligvis til Rama-figuren i den indiske Vishnuismen, men om sammenhængen kan (endnu?) ikke oplyses. tilbage
[4] Feberforfatning: < Feberfatning tilbage