Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Fredensborg. 20. oktober 1894

næppe meget populær

Fredensborg
[lørdag] 20d Oktb 94.

Kære Hr. Philipsen!

Tak for Indbydelsen; det skal være os begge en Glæde at efterkomme den.

Jeg havde just tænkt at tage til Byen næste Lørdag (jeg har endnu ikke været der siden min Hjemkomst fra Rørvig, uden på Gennemrejse) – bl.a. for at bringe Dem den første Part af mit Manuskript til den lille Fortælling1 og tale med Dem om Titelbilledet. Bogen bliver muligvis af Størrelse 2 som "Nattevagt", og jeg foreslår, at den trykkes med samme Typer, Udstyr og samme Slags Papir. Derimod anbefaler jeg Dem at trykke kun 1500 Expl. af denne Bog, dels fordi den næppe er meget populær, dels fordi dette Års Julemarked vistnok bliver ualmindelig syndflodsagtigt. Skulde Ulykken hænde, at den blev udsolgt, kunde man jo ad Åre optrykke den sammen med "Minder", som De jo ikke har så mange Expl tilbage af.

Jeg havde forleden et Besøg af Maleren Kongsted-Rasmussen, der fortalte mig, at han havde lavet et nyt Omslag til "Natur", der "skulde ud i en ny Udgave". Det sidste benægtede jeg; men det lader dog til, 3 at det nye Schubotheske Forlag har noget i Sinde med min Bog, ellers vilde det vel ikke bekoste et nyt Omslag. Vilde De ikke være så god så vidt muligt at holde et lille Øje med, at min Forfatterret i dette Tilfælde ikke bliver gået for nær. Jeg kan ikke tillade, at der uden mit Vidende og Samtykke sker mindste Forandring med Bogen, heller ikke med dens Omslag. Jeg har min Del af Ansvaret for Bogens Udseende, og jeg kan jo ikke vide, hvilke Hokus-Pokus man kan finde på.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

P.S.I.
Jeg har rent glemt at sige Dem Tak for Deres sidste Brev2 og ønske Dem 4 velkommen tilbage fra den indholdsrige Rejse. Det skal more mig gennem Deres Fortælling at opfriske Erindringer om kendte, kære Steder, navnlig om Siena.

P.S.II.
Jeg håber temmelig sikkert at kunne have mit Manuskript færdigt til midt i November. Så går det vel nok!

 
[1] Fortælling: Den gamle Adam, der udkom i december 1894. tilbage
[2] Brev: kendes ikke. tilbage