Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Rørvig. 13. september 1894

Vi har det rigtig hyggeligt


Torsdag1
Rørvig
pr. Nykøbing Sj.

Kære Hr. Philipsen!

Først en Tak for de Breve2, De har været så venlig at sende til mig; de nåede mig om ad Gl. Kongevej, som jeg for en Måned siden forlod for at trække lidt Søluft herude inden Vinteren. Jeg skrev Dem ikke til om mit nye Opholdssted, fordi jeg fik at vide, at min Ankomst hertil højtideligen var bleven kundgjort i Aviserne3, endog 8 Dage forinden den virkelig fandt Sted. Nu må jeg give et Kny fra mig, fordi jeg i Dag har underskrevet Lejekontrakt for Vinteren (vor gamle 2 Lejlighed i Fredensborg); og da jeg skal betale Halvdelen af Lejen forud, bliver jeg nødt til at bede Dem om at måtte få nogle af mine Oktober-Kvartals Penge allerede nu. Jeg vilde gærne have 350 Kr og vilde af disse gærne have de 250 Kr sendt herud, de 100 Kr indsendte i min Sparekassekonto (No 20033) i Landmandsbanken. Nu vil De jo nok gøre mig denne Tjeneste og have denne Ulejlighed, så skal jeg til Gengæld arbejde frygtelig flittigt på mine nye Bøger. Manuskriptet til Julebogen4 tænker jeg at kunne overbringe Dem en Gang i Oktober. Jeg ligger hver Formiddag i en Kappe oppe på en lang Lyngbakke, kaldet "Højsande" og skriver på den. Jeg troer den bliver rigtig fin og stemningsfuld. – Her er for Resten rigtig rart 3 her, og min Kone og Barnet (Else hedder hun) har det godt. Min Kone var ked af, at hun ikke fik Kræfter til at tage til Vedbæk, inden vi rejste, og hilse på Dem og Familje; men hun var temmelig meget medtaget af sin Sygdom. Nu kommer vi jo begge snart til Kbhvn. For Tiden har vi Besøg herude af Rohde; (der stadig hænger i med Portrættet af mig) også Deres Navne, Maleren Philipsen fra Kastrup, er her. Vi har jo alle tre vort Arbejde, men vi mødes til Måltiderne på Kroen og har det rigtig hyggeligt.

Nu mange Hilsner både fra mig selv og min Kone.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Skjerbæk daterer brevet til torsdag 13.9.1894 (muligvis 20.9.1894). tilbage
[2] Breve: kendes ikke. tilbage
[3] Aviserne: disse har (endnu) ikke kunnet identificeres. tilbage
[4] Manuskriptet til Julebogen: Den gamle Adam, der udkom i december 1894. tilbage