Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Fredensborg. 24. marts 1894

den egentlige Historie

Fredensborg.
Lørdag.

Kære Hr. Philipsen!

Af de forskellige Typer, De i Deres Brev1 bringer i Forslag, synes jeg bedst om den tilsendte Mediævalskrift, idet jeg finder, at der slet√ ingen Grund er til at gøre særlige Anstrengelser for at få "Minder's" Skrift. Skulde jeg selv foreslå en Skrift, skulde det være den, der er benyttet i "Natur"; men kan vi ikke få præcis den samme, eller synes De ikke om den, – skal vi da fastslå at benytte Mediævalskriften.

2 Må jeg med det samme bemærke, at der ikke – som på den modtagne Prøveside – skal være Kapitel-Overskrift. Således som i mit Manuskript skal "Første Kapitel" (og de andre "Kapitler") stå på et Blad for sig, fordi jeg gærne vil have, at hvert enkelt√ Kapitel kommer til at stå så meget som muligt som en Enhed. I det hele bliver der kun fire Kapitler, så det vil ikke sluge så meget Papir.

Det glæder mig, at De synes om, hvad jeg har sendt Dem. Det er dog det tredie Kapitel, der er den egentlige Historie; men desværre har jeg i disse Dage måttet stoppe op på 3 Grund af Ildebefindende. Forårsluften er mig ikke god, når jeg har et Arbejde mellem Hænder.

Forhåbentlig får jeg snart Dampen op igen, og De skal da høre nærmere fra mig.

Deres hengivne
H Pontoppidan.

Var det ikke muligt for mig denne Gang at få sat igennem, at Bogen2 trykkes på tykkere Papir? F.Ex således som "Krøniker". De véd, jeg vilde sætte stor Pris derpå, og selv om Bogen skulde blive 25 Øre dyrere, troer jeg, det vilde betale sig.

Kunde jeg blot snart få mine Kræfter tilbage, skulde jeg hurtigt blive færdig!

Det ske!

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Bogen: Nattevagt der udkom 4.6.1894 (i fire kapitler). tilbage