Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Fredensborg. 15. december 1893

uden Kritiker-Mellemkomst

Fredensborg.
den 15de Dcb 93.

Kære Hr. Philipsen!

Det var jo rigtig rart, at De endnu "troer på min Stjærne". Jeg må sige, jeg troer selv, at den i 1894 vil komme til at skinne lidt gyldent; – men en Fixstjærne bliver den næppe; derimod en af dem, der blinker – nu synlig, nu forsvunden.

Når jeg kommer ind til Byen, skal jeg kigge ind til Dem, at vi kan få de Ting ordnede. som De skriver om. At "Minder" finder 2 Købere glæder mig, at den særlig finder dem i Randers undrer mig. Jeg troede, man vilde blive fornærmet derovre; jeg véd, at man blev det, da jeg havde skrevet om Byen i "Danmark". – Salget af "Minder" fornøjer mig særlig af den Grund, at jeg har på Fornemmelsen, at Bladene gennemgående ikke har anbefalet den. Jeg tør måske derfor gå ud fra, at jeg har et lille fast Publikum, der køber mine Bøger uden Kritiker-Mellemkomst.

Altså: Tak for det fornyede Bevis på Deres Tillid til mig; jeg håber, jeg ikke skal komme til at gøre den til Skamme. Og Tak for Deres 3 venlige Hilsen til min Kone; jeg fik hende hjem forleden Dag, men endnu kan hun kun krybe henad Gulvet. Vejret er nu også rent forbandet i denne Tid. I min Fortvivlelse derover har jeg læst Vedels "Dante"1. Det er for Resten en god Bog, hvad den første Halvdel angår. Vedel er en besynderlig Fyr. Han tager i Reglen et rigtig godt Sigte på Centrum; men han skyder altid med usikker Hånd og træffer hårdnakket ved Siden af.

Med en venlig Julehilsen fra os begge

Deres hengivne
H Pontoppidan

4 Jeg har i Dag haft en Ærgrelse. Lokket af Udsigten til et godt Honorar (som jeg også har fået) skrev jeg en lille Ting2 til et Festnummer af Højrebladet3 i Århus. Nu sender han mig i Dag Nummeret, hvori jeg finder mit Bidrag aldeles oversået af meningsløse Forvanskninger af mit Manuskript; de virker som store√ Bylder på et ellers meget net lille Legeme. Skulde derfor "Nummeret" komme Dem for Øje, bedes De ikke at bande mig men den hensynsløse Redaktør.

Det har man for at give sig i Provisoristernes Klør!

 
[1] Vedels "Dante": Dante. En Studie, 1892, udgivet på Philipsens forlag. tilbage
[2] en lille Ting: "Ørneflugt. En Krønike". tilbage
[3] Festnummer af Højrebladet: Aarhuus Stiftstidende 3.1.1894, festnummer i anledning af avisens 100 års jubilæum. tilbage