Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Tipperup. 21. april 1893

malende Bog


21/4 93.
Tipperup
pr. Kvistgård

Kære Hr. cand.jur, Forlagsboghandler, Borgerrepræsentant p.p. G. Philipsen!

Først en Lykønskning til Borgerrepræsentantværdigheden; De har nu snart så mange Titler, at De må have mig undskyldt, om jeg undertiden skulde glemme nogle Stykker af dem.

Tak for Deres Brev1 med den sørgelige Meddelelse om, at Brødrene Skovgård ikke tør indlade sig på Illustreringen2. Jeg var egentlig ikke så bedrøvet derover; jeg gik nemlig herude og var bange for, at det gennem Billederne let kunde blive til en Bog "passende til Jule- og Konfirmationsgaver", som der står i Annoncerne. Og nu, efter at have fået Udsigt til at blive fri for Billederne, 2 giver jeg mig i Lag med den med langt mere Fornøjelse. Thi dette er mit Forslag, at vi nu helt stryger Billeder, også de rent ornamenterende. Bogen bliver derved billigere, og jeg skal gøre mit bedste for at Bogen – Texten – skal blive så malende, at man ikke savner Illustrationerne. Bogen kommer rimeligvis til at falde i fire-fem Afsnit, nemlig

1) Gamle Minder og nye Indtryk fra Randersegnen.
2) Hav og Klit.
3) Fyensrejse.
4) Erindringer fra Heden.
5) Amagerland.

Kan der√ blive Plads så tillige en Dagbog fra en Fodtur i Nordsælland.

Måske kunde der til hvert af disse Afsnit tegnes en Vignet; det vilde 3 jo pynte Bogen og uden at give den Karakteren af at være bestemt til Jule- og Konfirmationsgave.

Såsnart jeg får noget ordentligt færdigt skal jeg sende Dem det.

Endnu blot to Ting. Dersom De har noget med træffer nogen af "Studentersamfundets Retshjælp" Bestyrelse – selv aner jeg ikke, hvem der er det – vilde De gøre mig en Tjeneste ved at udmelde mig som bidragydende Medlem. Det gør mig meget ondt, da jeg sympatiserer stærkt med denne Institution; men jeg må nu til at spare på alle optænkelige Kanter, da jeg muligvis nu i en længere Årrække kan skyde en hvid Pind efter Statsunderstøttelse, og jeg skal årlig betale 2500 Kroner3, indtil inden jeg selv får noget at leve af.

Jeg har Dem at takke for Besørgelsen af et Brev, som var sendt mig gennem Deres Adresse; jeg så', at De atter havde haft en Frimærke-Udgift i den Anledning. Da det rimeligvis oftere vil indtræffe, at Folk sender mig Breve gennem Dem, og da jeg på ingen Måde kan finde mig i, 4 at De – foruden Ulejligheden – også skal have Udgifter derved; da endelig Frimærker er rede Penge, så beder jeg Dem indstændigt at lade√ opføre på min Konto i Sortimentshandelen, hvad jeg opsluger af Frimærker. Dette er ikke Snerperi, bare simpel Orden.

Nu en venlig Hilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Illustreringen: af "Danske Billeder". tilbage
[3] 2500 Kr.: bidraget til Marie og børnene. tilbage