Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra [nord for Alperne]. 7. marts 1893

på Vejen hjemad

[tirsdag] 7de Marts 93.

Kære Hr. Philipsen!

Nu er jeg kommen om på den forkerte Side af Alperne og sender Dem disse Linjer på Vejen hjemad; måske kommer jeg nemlig ikke strax til Kbhvn, så der endnu kan gå en lille Tid, inden vi sees, og jeg har jo et og andet at gøre Regnskab for. Den Komission, De betroede mig, udførte jeg i Rom; måske har De allerede modtaget mine Indkøb i en Kasse fra Røhrich. Jeg er ikke videre stolt af Resultatet; Concha'erne er lidt små; men til Gengæld troer jeg, jeg fik dem billigt; jeg købte dem nemlig på Onsdags-Loppetorvet på Campo di Fiori. De kostede 2 tilsammen 26½ fr. Værre var jeg stedet m. H. t. det af Deres Broder ønskede Blækhus i Form af Cæcilie Metellas Grav. Jeg havde jo fået Ordre til at købe et til c 60 fr; det, der kommer eller måske√ allerede er kommen Dem i Hænde, koster 18 fr. Det var det største, der fandtes; skulde der laves et, der var større, kunde det kun ske ved Forarbejdelsen af en ny Model, og Blækhuset vilde da – sagde Røhrich – komme til at koste over 100 fr. Det, jeg købte og sendte, er (efter min Smag) ikke smukt. Men hvad skulde jeg gøre? Der var ikke Tid for mig til at sende Dem en Forespørgsel og afvente Svar. Jeg kunde heller ikke helt lade være med at købe, da Deres Broders og min Smag i dette Tilfælde måske slet ikke falder sammen. Jeg tænkte derfor; hellere forøde 18 fr. på det lille end risikere over 100 fr på et Monstrum, der måske ikke en Gang bliver kønnere. Har jeg handlet forkert heri, må Deres 3 Broder have mig undskyldt: det er ikke på Grund af Ligegyldighed. – Kassen, hvori Sagerne blev afsendte, samt Indpakningsgebyr, har jeg betalt med 5 fr og medbringer herfor (og for Blækhuset) Kvittering fra Röhrich. Jeg har tilladt mig at benytte Lejligheden til at hjemsende til mig selv en Messinglampe naturligvis imod at jeg betaler min Del af Forsendelsesudgifterne.

Blot denne lille Redegørelse, indtil vi ses. Jeg glæder mig til igen at træde indenfor i Deres lille Kabinet; nu, da jeg er kommen Hjemmet så nær, synes jeg ikke, det er så længe siden, jeg var der.

De bedste Hilsner fra

Deres hengivne
H Pontoppidan.

Rest-Arkene af "D. f. L" har De forhåbentlig modtaget. Jeg er spændt på at høre, hvormange Expl De har turdet trykke af det nye Oplag1.

 
[1] Oplag: oplaget var på 1250 ekspl. tilbage