Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Tipperup. 16. juli 1893

Minder omtrent færdig


Søndag.
Tipperup1
pr. Kvistgård.

Kære Hr. Philipsen!

Som De vel har kunnet tænke, er det ikke for det Godes Skyld, at jeg så længe har været tavs, og at De ikke har modtaget det lovede Manuskript. Takket være den af Svamp og Fugtighed og Skimmel og Midder befængte Pesthule, vi har indlogeret os i, er både min Kone og jeg i Sommerens Løb bleven aldeles ødelagte – ja, Gud véd af hvad for en Slags Forgiftelser. For at komme lidt til Hægterne tog vi for nogle Dage siden 2 til Badestedet√ Båstad (i Sverig) i den Tanke at opholde os dèr en Månedstid. Men efter fire Dages Forløb blev jeg helt snavs, og da Opholdet i det hele ikke tegnede til at blive videre behageligt, vendte vi i Går hjem igen. Nu venter vi her, indtil jeg får kvikket mig lidt op. Så tager vi sporenstregs til et Vesterhavsbad for at se, hvad et kraftigt Bølgeslag kan udrette til Djævelskabets Uddrivelse.

Under disse Omstændigheder tør vi desværre – som De vil forstå – ikke modtage Deres venlige Indbydelse til på Torsdag. Jeg må spare alt, hvad jeg kan, på mine Kræfter for så hurtigt som muligt at kunne komme afsted. 3 For rask jeg for enhver Pris være, inder Efteråret og Vinteren kommer, da jeg har meget, jeg skal have udrettet inden næste Sommer.

Det er overordentlig elskværdigt af Dem, at De har tænkt på os, og det gør os begge meget ondt, at vi ikke personlig kan ønske Deres Søster til Lykke på Fødselsdagen. Jeg beder Dem bringe hende og hele Deres Familje vor bedste Hilsen og Tak.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

Manuskriptet til "Minder" ligger omtrent færdigt; men jeg har intet sendt Dem, fordi jeg ikke gærne vil begynde Sætningen, før det er helt færdigt. Men derom nærmere med det allerførste.

 
[1] Tipperup: fejlskrivning for Tibberup syd for Espergærde. tilbage