Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Via Gregoriana 54, Rom, Italien. 18. januar 1893

Rejsepenge må jeg have!


18de Jan 93.
Adr. Lucarini
Via Gregoriana 54
Rom.

Kære Hr. Philipsen!

Det bliver desværre ikke noget omstændeligt Svar, jeg kan give Dem på Deres sidste Brev, for hvilket jeg meget takker Dem. Jeg ligger nemlig i disse Dage af "Feberen", og skønt jeg nu har det meget ordentligt, er det mig dog lidt vanskeligt at skrive i Sengen. På den anden Side tør jeg ikke vente med at svare Dem, indtil jeg forhåbentlig om et Par Dage – er helt frisk igen, jeg vilde nemlig gærne have Pengeaffærerne ordnede, da jeg længes hjem men ingen Rejsepenge har. Jeg havde oprindelig tænkt at tage ned over Siscilien ned til Tunis for derfra at gøre en Ørkentur; – men det må nu vente til en anden Gang; jeg har ikke længer 2 Råd til at rejse; blot et Svip til Neapel og så hjem for at begrave mig et eller andet Sted på Landet.

Altså Forretninger! De stiller den Betingelse for at gå ind på mit Forslag, at De får Lov til at hæve mine 1000 Kr. på Finanshovedkassen – dersom jeg får nogen. Men dette er det√ mig desværre umuligt at indlade mig på i det første År – og udover dette er der jo foreløbigt ikke Tale. Den sidste Del af min Rejse har jeg gjort på lånte Penge, som jeg skal tilbagebetale i År i det Tilfælde, at jeg får min Understøttelse på Finansloven. Derfor skrev jeg strax til Dem, at jeg i så Fald "ad Åre" kunde nøjes med mindre end 4000 Kr; men at jeg i År i ethvert Tilfælde ikke kunde have mindre.

Og ser jeg nu hen til de Indtægter, jeg kan vente hos Dem i År, synes de mig ikke så dårlige, at der for Dem er stort at risikere. "D. f. L." vil De jo altså have ud i 2dt Oplag; jeg véd jo 3 ikke, hvor stort dette Oplag skal være; men gør De det lige så stort som 2d Oplag af "Muld" bliver det til c 1600 Kr. "Danske Billeder" bliver ikke mindre end 20 Ark – og bør efter min Mening heller ikke blive mindre –, da Bogen nødigt må være en Pjece. Trykkes da blot 1500 Expl får vi atter en noget lignende Sum. Jeg synes det må kunne gå an.

Men vi kan jo også gemme alle nærmere Aftaler og Opsættelsen af alle Kontrakter, til jeg kommer hjem. Men Rejsepenge må jeg have! Kunde jeg altså ikke få et ganske simpelt Forskud på "fremtidigt literært Arbejde" – stort 1000 Kr (tusinde Kroner) i Form af en Anvisning på Guld-Francs1, Anvisningen at hæve her i Rom? Men jeg vilde gærne have den så snart som muligt.

Når jeg kommer lidt på Benene, skal De høre fra mig igen – og så snart jeg kommer på Gaden, skal jeg med Glæde købe de Par Ting, som 4 De har skrevet om. Kunde jeg nu blot være heldig og træffe Deres Smag.

Venlige Hilsner fra

Deres hengivne
H Pontoppidan

 
[1] Guld-Francs: Italien var tilsluttet den latinske møntkonvention sammen med Frankrig, Belgien og Schweiz, således at 1 franc = 1 lire. tilbage