Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Siena, Italien. 31. oktober 1892

flytter ind til Florens

Siena.
Tirsdag1.

Kære Hr. Philipsen!

Imorgen afsendes Slutningen af 3die Bog og samtidigt rejser jeg herfra på Grund af Kulden og flytter ind til Florens2 (rimeligvis); jeg beder Dem sende et Bud til Trykkeriet om min Afrejse; i overmorgen skal jeg sende Dem min nye Adresse.

Om 10-12 Dage skal Bogens Slutning være færdig til Afsendelse, muligt sender jeg en Part af den før; de sidste Ark skal blive så nøjagtigt gennemsete her, at jeg ikke behøver at få Korrektur tilsendt af dem; så Bogens Udgivelse skal af den Grund ikke blive forhalet.

4 Af Bogen mangler der altså 4d Bog og så en lillebitte Slutning, til hvilken jeg dog gærne vil have en særskilt√ Vignet. Den samlede Bog bliver næppe 20 Ark3.

For det Tilfælde, at De skulde ville lade Vignetterne tegne strax, tilføjer jeg her Motiverne:

1) Til 4de Bog. "Mosekærshusene" – altså en lille Samling frygt forfaldne Lerrønner, der ligger nede i en Lavning ud imod det et stort, sumpet Mosedrag. En gammel, kroget, hesteagtig Mandsskikkelse står udenfor en af Rønnerne og pinder Kvas ("hugger" sammensankede Grene i Småstykker)

2) Til Slutningen. Oppe på√ en Kæmpehøj, ved Siden af dennes Stensætning, ses Væver Hansen, omgivet af en stor (lidt lavere stående), begejstret Menneskemasse (Bønder)√; nogle af Mændene svinger deres Hatte. Væveren selv står med den ene Hånd løftet. I Baggrunden 3 ses Sandinge Højskoles klosteragtige Bygning; og rundt om den findes Menneskegrupper.

Tak for Deres Brev4 fra forleden; jeg håber, at Deres Anelse om ikke at se "Det forjættede Land" på dette Års Julebord ikke skal gå i Opfyldelse.

Jeg har også at takke Dem for Tilsendelsen af en Bog, som er kommen til mig igennem Dem.

Nu blot en venlig Hilsen

fra Deres hengivne
H Pontoppidan

Jeg har i Dag fra Trykkeriet modtaget Ark 9, som jeg sendte Dem en Tilføjelse til. Tilføjelsen har ikke været lang nok, skriver Trykkeriet. … Jeg kan dog ikke forstå, at der ikke kan gøres noget for at få Arket fuldt. Der mangler knap en halv Side, så dersom man – som jeg foreslog – vil dele Kapitlet i to, synes jeg dog, det måtte kunne gå.

 
[1] opr. "Mandag", men rettet til "Tirsdag" ved overskrivning. Skjerbæk foreslår dateringen 31.10.1892, da brevet må være skrevet "noget før" Philipsens brev 2.12.1892. tilbage
[2] Florens: jf. brev til Johan Rohde, stemplet Siena 28.10.1892, hvori HP beder Rohde leje "to små hyggelige, sammenliggende Værelser med megen Sol" til sig "vi tænker jo på at blive der en Månedstid". tilbage
[3] næppe 20 Ark: den blev på 2 ark, men det må huskes at HPs manuskriptsider rummede lidt mere end en bogside i det valgte format. tilbage
[4] Brev: fra Philipsen 17.10.1892. tilbage