Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Siena, Italien. 17. oktober 1892 (brev nr. 1)

Bogens titel en Hemmelighed


Tirsdag.1
Aquila nera
Siena.

Kære Hr.Philipsen!

Jeg hænger i, så godt jeg kan – men det er svært i den Hede, vi har fået hernede i den sidste Tid. Stol på, at jeg gør min Pligt, og lad så Vorherre sørge for Resten.

Bogens Titel? Jeg har tænkt mig "Det forjættede Land". Synes De om den (jeg selv synes nemlig godt om den) skal vi så slå den fast. Men lov mig at bevare den 2 som en Hemmelighed, da det er kedeligt at høre en Bog omtalt, som man endnu ikke har tilendebragt – særlig i dette Tilfælde, hvor Titlen, sammenholdt med den meget omtalte Notits bag i Muld, kan give Anledning til fæle Vittigheder.

Trykkeriet har anmodet mig om at få Titlen udleveret. Vil De være så god at overbringe den?

Af Korr. har jeg i Dag modtaget 5 Arkx), som jeg nu har gennemset og sender til Rentrykning sammen med dette Brev.

(x de 2 af Muld 2d Opl.

Altså – De hører snart fra mig gennem "det forjættede". Jeg vil strax forberede Dem på, 3 at Bogen bliver ikke så stor som "Muld", – men des hurtigere kan den jo færdigtrykkes, når Slutningen foreligger.

— —

Hvor Danmark er et underligt Land! Jeg modtog forleden, uden mindste Foranledning fra min Side, et Brev fra Kultusministeriet, hvori man beder mig om "endnu en Gang at udtale mig om mine Urbanus-Artikler". I April svarede jeg på en lignende Henvendelse2, at Artiklerne talte tydeligt nok, og at jeg intet havde hverken at tilføje eller trække fra. Og nu – efter 6 Måneders Tavshed – spørger man igen! Jeg har naturligvis svaret ganske som sidst, men det ser jo næsten ud, som om man alligevel vil give mig de 1000 Kr igen. Jeg kan skam godt bruge dem.

Hernede er dejligt, enestående 4 dejligt. I Begyndelsen var jeg lidt gnaven, fordi her var koldt, og fordi man her i Italien overalt√ skal arbejde sig gennem en usædvanlig tyk Ringmur af HotelFremmed-Røvere før man får Lov til at være i Fred. På Turen hertil havde man udenvidere oversavet min Kufferts Hængsler, så jeg fik den udleveret med løst Låg. Det er dog lidt stivt.

Tak for Deres Brevkort3; og venlige Hilsner

fra Deres hengivne
H Pontoppidan

De vilde vel ikke ved Lejlighed sende mig Dr. Vald. Vedels Bog om Italien og opføre den på den Regning, som jeg nok snart skal betale.

 
[1] Skjerbæk daterer brevet til før 17.10.1892, måske endda før 19.8.1892. tilbage
[2] Henvendelse: Skjerbæk henviser til breve 4.4.1892 og 18.9.1892. tilbage
[3] Brevkort: kendes ikke tilbage