Gustav Philipsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 17. oktober 1892

længselsfulde danske Folk

d. 17 Oktober 2

Kære Hr. Pontoppidan!

Ja, nu taber jeg just ikke Taalmodigheden men snart Troen paa at skue Det forjættede Land paa dette Aars Julebord! Jeg har efter Deres Udtalelser ikke villet presse paa Dem og gør det heller ikke idag; jeg mener ogsaa, at det er vigtigere at udgive en Bog, som De selv er tilfreds med, end at faa noget mindre fuldkomment frem i den kortest mulige Frist. Kun om dette vil jeg som Sagkyndig afgive mit Votum, at, naar vi idag skriver den 17de Oktober og der endnu mangler 12 à 13 Ark at sætte – som vi NB ikke har – saa skal det 2 knibe med at blive færdig.

Har De noget Manuskript, specielt ogsaa noget for Tegner beder jeg Dem om at sende det.

T. har været meget flink; han har gjort to gode Vignetter, desuden Omslaget og en efter min Smag rigtig vellykket Tegning til Bindet; alt dette er nu i fuld Gang.

Ja saa har jeg kun tilbage at sende Dem en Hilsen fra det længselsfulde danske Folk og fra Deres

ligesaa længselsfulde og endnu mere hengivne
Forlægger.