Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Siena, Italien. 10. september 1892 (brev nr. 2)

Korrekturerne først til Holst

Siena 10d Septb.1

Jeg har for et Par Timer siden afsendt et Brev til Dem, hvori jeg har bedt Dem at sende fremtidige Korrekturer direkte hertil mig. Efter nærmere Overvejelse finder jeg det rigtigere, at Holst først modtager Korrekturerne, og at han sender dem til mig, hvorefter jeg tilbagesender dem til Trykkeriet. Jeg har i Dag skrevet til Holst derom.

Deres forb.
HP.

 
[1] Brevkort adresseret til: "Forlagsboghdl. cand. jur. G. Philipsen / Højbroplads 5 / Copenhague K / Danimarca". Poststemplet: "Siena 10.9.92" og "[København] K OMB 1 [dato:] 14.9.92." tilbage