Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Siena, Italien. 10. september 1892 (brev nr. 1)

Rettelserne det mindst mulige

den 10 Septb.
Albergo Aquila Nera
Siena
Italia

Kære Hr. Philipsen!

Jeg er hernede bleven forskrækket ved at modtage Korrekturer. Da det regner i Dag, sætter jeg mig strax til at gøre dem i Stand. Men først et Par Ord til Dem. Jeg måtte rejse fra Golling, fordi man truede med at lukke alle Østerrigske Grænser med Karantæne, så jeg blev afskåret fra at komme hjem. Her bor jeg nær Livorno og kan med dansk Damper nå direkte til Kjbhvn, når jeg vil.

Ovenstående Adresse er dog foreløbig 2 min faste. Jeg har modtaget 3 Ark Korrektur og er parat til at modtage Resten. Jeg sender Korr. til Holst, der forhåbentlig atter denne Gang vil være mig behjælpelig. Om den nye Korr. (altså 3die) skal sendes herned, må De og Trykkeriet ganske√ afgøre.

Jeg fik kun sagt Dem en flygtig Brevkort-Tak1 for Deres sidste venlige Brev2. De har vistnok Ret i Deres Indvendinger imod adskilligt i Bogen; men derved er der næppe noget at gøre mere.

Følgende Stykke vilde jeg gærne have udeladt (dersom det ikke er forsilde). Det er i 3 2de Bogs sidste (8d) Kap i Begyndelsen. Det er hele√ Stykket: "Mest ilde berørt følte han sig dog af sin Svigermoder – – – – havde bestyrket ham i hans Sorgløshed".

Nu må jeg nøjes med disse Ord i Dag, da jeg har så mange Breve at besvare. Det er al min Golling-Post, der er bleven sendt efter mig.

Her er for Resten temmelig væmmeligt. Man går midt om Dagen med Vintertøj og Overfrakke og fryser, skønt Solen skinner. Det lyder som en Fabel, men er dog – desværre – den sørgelige Sandhed. Om Natten sover jeg med af Kulde klaprende Tænder. Er det ikke latterligt?

4 Mange venlige Hilsner

Deres forbundne
H Pontoppidan

De første Ark af "Muld" (for hvis Tilsendelse jeg vistnok glemte at takke på Brevkortet) skal komme snarest. Rettelserne skal jeg indskrænke til det mindst mulige; det vil kun blive et enkel Sted i 3de Bog, at Rettelserne vil blive andet end sædvanlige Ordforbedringer.

 
[1] Brevkort-Tak: kendes ikke. tilbage
[2] Brev: af 19.8.1892. tilbage