Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Golling bei Salzburg, Østrig. 13. august 1892

når det er færdigt!


13d Avg. 92.
Golling
bei Salzburg

Kære Hr. Philipsen!

Endelig kan jeg meddele Dem, at Begyndelsen af Manuskriptet ligger færdigt til Afsendelse, så De vil altså modtage det en af Dagene. Jeg indrømmer, at der er gået mere end de 14 Dage, jeg i Dresden beregnede, men det er√ ikke – som De formoder – fordi Dagene her i Golling er længere end andre Steder, snarere fordi de forekommer mig kortere. Såsnart Solen skinner, vågner Vandrelysten i mig, og jeg må afsted og tilvejrs.

Nogen stor Nydelse må De ikke vente Dem af Manuskriptet; selve Bogens Emne er ikke egnet til at virke oplivende hverken på Læser 2 eller Forfatter. Men nu må det ikke hjælpe; – når man har taget Fanden på Ryggen, skal man jo bære ham hjem1.

Til Illustrering anbefaler jeg for 1st Bogs Vedkommende dens 1st Kapitels første to Sider; for 2d Bogs Vedkommende dens Kap. VII henimod Slutningen, den Scene, hvor Doktoren, Emanuel og Hansine sidder omkring Sengen, mens Morgenlyset tegner Skyggekors på Rullegardinerne. – Skulde De se eller tale med Tegner, må De ikke glemme at hilse ham fra mig.

Tak for Deres Brev2. Hvad er det dog for noget tåbeligt noget, "Højskolebladet" har skrevet imod Dem i Anledning af "Muld". Der står jo udtrykkelig mit Navn under Notitsen bag√ i Bogen, så det er vel mig, der bærer Ansvaret.

3 Med Hensyn til "Mulds" påtænkte 2d Oplag, så erindrer De jo nok, at jeg gærne vilde se den igennem, før den omtrykkes. Men da bliver jeg nødt til at bede Dem om et Expl. tilsendt, da jeg ikke kan undvære det, jeg har.

Jeg hører Dem allerede sige: hvornår kommer så Fortsættelsen af Manuskriptet? Jeg kan kun svare: når det er færdigt! Og jeg skal tilføje, at jeg skal stræbe med at få det færdigt, så snart meget som jeg kan. Men det nytter ikke at skynde på mig, og vigtigere end alt andet, er det, at Bogen ikke udkommer, før den er virkelig færdig. Jeg har altså ingen Ting lovet, – men om en Månedstid håber jeg at kunne sende en ny Ladning, og da vil der kun være kort til Enden.

Nu blot de bedste Hilsner til Dem og Deres Broder. De er nok så venlig bag på et Kort at skrive to Ord, såsnart De har modtaget Manuskript.

Deres hengivne
H Pontoppidan

 
[1] bære ham hjem: Hører udtrykket til blandt HPs egne opfindelser? I vol. 5 af Dansk Ordbog udgiven under Videnskabernes Selskabs Bestyrelsen fra 1829 finder man udtrykket: "Hvo som tager Fanden paa Ryggen, møder ham ikke, d.e. hvo som skyer Fristelsen, falder ikke deri." I Bevingede ord, 6. rev. udgave fra 1998 anføres s. 181: "Den, som tager Fanden i båden, må færge ham over." Men Pontoppidans formulering findes (på Internettet) først anført i Vic. Sunesons kriminalroman Det skrevne ord fra 1971: "Har man fanden på ryggen, må man også bære ham hjem." tilbage
[2] Brev: kendes ikke. tilbage