Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Golling bei Salzburg, Østrig. 6. juli 1892

så billigt som intet Sted hjemme


6/6 921
Golling
bei Salzburg.

Kære Hr. Philipsen!

Jeg har i Dag fra Dresden modtaget et mere end ugegammelt Brev2 fra Dem og skynder mig derfor at sende den medfulgte Kvitteringsblanket3 tilbage i underskreven Stand. Det er mange Penge, jeg har berøvet Dem, og jeg siger Dem min oprigtige Tak for dem. Særlig er jeg glad ved, at De ikke røber nogen Uro eller Uvilje fordi jeg har benyttet den hele Sum; det faldt mig bekvemmest sådan, og for Resten har jeg ikke opfattet det således, at De absolut skulde tilbagebetale 2 Landmandsbanken Summen. Jeg troede, at De foreløbig nærmest stod som Garant for den; Akkreditivet lød jo på ét År, og før troede jeg ikke, det skulde tilbagebetales. Men nu har De jo altså betalt det, og det vilde unægtelig også falde mig meget vanskeligt i Øjeblikket at gøre det. Men til Gengæld skal jeg love Dem ikke at trække flere Vexler på Dem, før min nye Bog er fuldt og fixt færdig. Jeg lever her så billigt, som jeg intet Sted kan gøre det hjemme, så jeg skal forhåbentlig nok klare mig sålænge.

Jeg håber De kan læse mine Kragetæer. Jeg skriver i et Værelse, der er mørkere end en Kælder og har været sådan fra Morgenstunden på Grund af en Syndflodsregn. hvortil jeg sjælden har set Mage. I Går skinnede til 3 Gengæld Solen så fælt, at jeg måtte have både Jalousi og Vindu og Gardiner lukkede og endda gå med blå Briller inde i Stuen.

Venlige Hilsner og Tak for Deres Brev.

Deres hengivne
H Pontoppidan

Jeg har (unter uns) på ny fået et Tilbud4 fra det nye Forlæggerfirma i Århus. Nu vil man have mig til at være Redaktør af et Juleruskumsnusk i Smag med Bojesens Juleroser. Bliver man ved at nægte mig mine 1000 Kr fra Kultusministeriet i mange År endnu, bliver jeg vel nødt til en Gang√ at påtage mig et eller andet af den Art; men foreløbigt spræller jeg fra mig5 med Hænder og Fødder.

 
[1] Skjerbæk daterer iflg. indholdet brevet til 6.7.1892. tilbage
[2] Brev: formentlig brevet 28.6.1892. tilbage
[3] Kvitteringsblanket: Skjerbæk oplyser at pengene iflg. kassebogen er udbetalt 27.6.1892. tilbage
[4] Tilbud: kendes ikke. tilbage
[5] spræller jeg fra mig: ODS har kun: sprælle noget af sig, i betydningen: ved at sprælle fjerne noget fra sig, f.eks. sprælle dynen af sig. tilbage