Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra Golling bei Salzburg, Østrig. 30. juni 1892

længes ofte som et Barn hjem30t Juni 1892.
Adr. Kaufmann G Stadelmann
Golling
bei Salzburg
Oesterreich

Kære Hr. Philipsen!

Det er på høje Tid, at jeg kvitterer for Modtagelsen af Deres Dresdner-Brev. Jeg havde egentlig villet vente dermed, indtil jeg samtidigt kunde sende Dem Manuskript; men da der endnu vil hengå c 14 Dage, inden Renskriften (som jeg ikke selv besørger) af Bogens første Halvdel bliver færdig, tør jeg nu ikke vente længer med at lade høre fra mig.

Med Bogen går det altså stille 2 fremad, og den skal nok blive færdig i god Tid. Jeg boer her i en lillebitte Bjærgby, hvor jeg ikke forstyrres af noget somhelst; når der derfor ikke kommer Forstyrrelser til mig udefra, vil det nok lykkes for mig at få Bogen nogenlunde god. Dens Titel spørger De om – men den har jeg ikke fastslået endnu.

M. H. t. Vignetterne, så skal jeg, når jeg altså om kort Tid sender Manuskript, samtidigt angive de Scener, som jeg vil foreslå at benytte til Illustrering. Når Hans Tegner vil have den Ulejlighed at gennemlæse den Del af Manuskriptet, der til den Tid foreligger, vil han let kunne danne sig en Mening om 3 hele Bogens Grundtone, og en kort Redegørelse for Motiverne til den sidste Halvdels Vignetter vil da være tilstrækkelig.

Tænker De slet ikke på at gøre nogen Udenlandsfart denne Sommer? I så Fald vilde jeg forslå Dem at gøre en Afstikker hertil. Hvorfor mon Folk i det hele ikke oftere til Afvexling tager sig Sommerlejlighed i et fremmed Land? Det er billigere end hjemme, og selv om man tager Rejseomkostningerne med, bliver det ikke dyrere. Nå, jeg skal er for Resten ikke den rette Mand til at præke derom. Skønt jeg fra mit Vindue og min Veranda har den herligste Udsigt til en Række Snetoppe, længes jeg ofte som et Barn efter mit danske Hjem.

Nu blot de venligste Hilsner. De hører altså snart fra mig igen.

Deres forbundne
H Pontoppidan