Gustav Philipsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 28. juni 1892

smedde medens Jærnet er varmt

28 Juni 92

Kære Hr. Pontoppidan!

Naa, jeg ser, De har brugt Deres Broder i Digterriget Heines gode Raad med Hensyn til Anvendelse af Kreditiver; jeg har idag faaet Meddelelse fra Rubin & Bing, at Deres nu er udtømt, og jeg har som De af vedlagte Papir vil se betalt dets Paalydende til Firmaet. Jeg beder Dem da at sende mig en Kvittering for Beløbet Kr 1828.50 Øre.

Som jeg skrev i mit Brev af 11 ds længes jeg efter at høre fra Dem; der er en voksende Utaalmodighed efter "Muld"s Fortsættelse; De bør smedde medens Jærnet er varmt. Hvis De beærer mig med et Svar, husker De jo nok ogsaa at tænke paa de andre Ting, jeg spurgte Dem om: Titelen, Vignet-opgaverne for Tegner o.s.v.

Med venlig Hilsen
Deres hengivne
P.G. Philipsen