Gustav Philipsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 11. juni 1892

saa tidligt som muligt

11 Juni 2

Kære Hr. Pontoppidan!

Det er dog en evig Tid siden, noget nyt er blevet spurgt om Dem! Jeg haaber, at dette betyder det allerbedste, at De i fuldkommen Ro, uden Indblanding eller Deltagelse i vort elendige Liv, har kunnet arbejde trøstigt og stadigt paa det nye Værk.

Imidlertid, jeg længes jo rigtignok efter, ikke at skulle nøjes med slige indirekte Slutninger og navnlig under Hensyn til det for os begge vigtige Maal, at Bogen ikke blot udkommer 2 iaar men kommer tidligt saa tidligt paa Sæsonen som muligt, nægter jeg ikke, at jeg gerne vilde høre fra Dem, og allerhelst, hvis De kan, faa Besked om Trykningens Paabegyndelse, maaske endog ledsaget af Manuskript. Selvfølgelig kan en saadan Bog blive hurtig trykt; men den bliver pænest, naar Trykningen ikke forceres.

I ethvert Tilfælde husker De nok Deres Løfte om at give Hans Tegner – De kan jo sende Brevet gennem mig – en Plan over Bogens Inddeling og Hovedindhold for at han kan tegne Vignetterne i god Tid. Og hvad skal Barnet hedde?

Ja jeg har egentlig ikke mere at skrive om idag og sender Dem derfor endnu kun en venlig Hilsen fra Deres kære Fædreland og en speciel

fra Deres ærb. forbundne Forlægger
P.G. Philipsen