Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
Sendt fra København. 5. januar 1890

Betænkningstid om "Krøniker"

Kjbhvn. 5/1 90.

Kjære Hr. Philipsen!

Overensstemmende med den Aftale, vi i Går traf, forpligter jeg mig altså til at levere Renskriften af min Roman (der ikke – som De synes at mene – hedder "Bønder" men derimod "Muld".) i Afsnit på c 5 Ark således, at De bekommer et Afsnit hver Måned, og at den første Levering finder Sted i førstkommende Februar Måned.

Med Hensyn til mine "Krøniker" takker jeg Dem meget for Deres 2 venlige og smigrende Tilbud. Men jeg beder om endnu en lille Betænkningstid, før jeg tager endelig Bestemmelse. Dels har jeg nu en Gang sat mig i Hovedet, at de skal ud i dette Forår; men frem for alt er jeg bange for, at Tegner med sine Illustrationer skal trykke min Text ganske flad. Imidlertid skal jeg læse mit Manuskript igjen, for at danne mig et friskt Indtryk af det. Måske drikker jeg da Mod.

Med venlige Hilsner.

Deres forbundne
Henrik Pontoppidan.