Henrik Pontoppidan til Gustav Philipsen
28. februar 1890

en Smule Forhistorie

28/2 90.

Kære Hr. Philipsen!

Hermed efter Løfte 1st Del.

Jeg indser – eller frygter – at De vil blive skuffet ved denne Begyndelse; men jeg beder Dem dog om, derfor ikke at tabe Troen på et endeligt heldigt Resultat. Sagen er den, at efter min første Plan skulde Fortællingen begynde først ved den nuværende 3die Del, hvor også selve Handlingen tager fat; men senere har jeg ment at burde have en Smule Forhistorie – og denne har ikke fået den Friskhed, 2 jeg kunde ønske. Imidlertid er det jo muligt, at både De og jeg ved Værkets Slutning – (og kommer vi først over Marts, skal 3de, 4de o.s.v. indtil 10d Del komme Slag i Slag) – vil finde, at Forhistorien alligevel kan undværes eller i hvert Fald forkortes; og jeg troer da at kunne sige, at Værket ikke vil få mange Pletter eller mange tomme Ark.

Imidlertid beder jeg Dem at vise mig den Tjeneste foreløbigt ikke at udtale Dem om – hverken til mig selv eller andre – hvad De synes om Bogen. Når jeg er færdig med den, må De1 gærne skælde mig ud, alt hvad jeg fortjener; men jeg véd, at, hører jeg noget ufordelagtigt om den, så længe jeg arbejder på den, vil det ganske tage Modet fra mig. – Med venlig Hilsen

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] De < de. tilbage