Henrik Pontoppidan til Poul Carit Andersen
15. august 1939

ikke tænke mig Vers optrykte

15.8.39. Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Hr Poul Carit Andersen!

Det glæder mig naturligvis, at De vedblivende interesserer Dem for min Produktion og fortsat gerne vil bidrage til, at den ikke helt glemmes af det læsende Publikum. Jeg må dog tilstå, at mine egne Ønsker nærmest går i modsat Retning. Det er nemlig sådan, at jeg nu med Årene især har Øje for mit Forfatterskabs Mangler og af den Grund helst beskæftiger mig så lidt som muligt med det. Navnlig gælder dette for, hvad jeg nu og da har præsteret af Vers, og De må derfor ikke undre Dem over, at jeg slet ikke kan tænke mig disse optrykte og udgivet samlede. Tilgiv mig således, at jeg ikke kan gå ind på Deres Forslag, og vær forvisset om, at jeg alligevel vedblivende er

Deres hengivne
H. Pontoppidan

PS: Det Digt, der er gengivet Side 221 er – som det også fremgår af det Sted i "De Dødes Rige", hvorfra det er hentet, ikke af mig men en Oversættelse (vistnok fra engelsk).

 
[1] side 22: Det manuskript(?) der her henvises til, er (endnu) ikke identificeret. Digtet i De Dødes Rige kunne være dette. tilbage