Poul Carit Andersen til Henrik Pontoppidan
10. august 1939

Deres Digte

Under mit Arbejde med Deres Produktion har jeg samlet en Række af Deres Digte og suppleret disse med de forskellige Varianter og Originalmanuskripter […] ved, at De ikke har ment, at Digtene bør offentliggøres […] men […] bør ikke tillades at Digtene forsvinder […] Jeg har foreslaaet Gyldendal, at man søgte Deres Tilladelse til en Udgivelse […] I Dag har jeg modtaget Brev fra Ingeborg Andersen. Jeg tillader mig at sende Dem Manuskriptet, saa De kan se, hvilken Form, der var tænkt […]