Henrik Pontoppidan til Arthur Palsbo
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 13. januar 1926

ms til "En Balance-Konto"


13.1.26.
Overgaden n. V. 15.

Hr. Amtsforvalter Palsbo.

Jeg har i nogen Tid været borte fra Hjemmet; derfor kan jeg først i Dag besvare Deres Brev1 og Forespørgsel, hvad jeg maa gøre en Undskyldning for.

Det lille Digt stod første Gang trykt i "Berlingske Tidende" d. 25de Decb. 1918, – en Oplysning, jeg har fra Ingeborg Simesens Bog "Danske Fædrelandssange"2, og jeg må antage, at den er rigtig. Selv har jeg ingen Erindring derom.

Som Bidrag til Deres Autografsamling er dette Brev jo meget magert. 2 For at bøde lidt herpå beder jeg Dem modtage medfølgende lille Manuskript3 til en (10-15 År gammel) Avisartikel, som jeg fandt i min Pult.

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Danske Fædrelandssange: Udvalg med Indledning og Oplysninger af Ingeborg Simesen, udg. af Dansklærerforeningen, 1920. tilbage
[3] Manuskript: til "En Balance-Konto", Tilskueren 1.12.1909. tilbage