Arthur Palsbo til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Tønder. 16. februar 1934

villig til at sælge

Amtstuegaarden i Tønder.
16.2.34.

Hr. Henrik Pontoppidan.

Den store Glæde, De i sin Tid gjorde mig, den ukendte Autografsamler, ved at sende mig et kærkomment Bidrag til Samlingen, glemmer jeg ingensinde, og ofte har jeg ønsket at give et lille Livstegn fra mig, som kunde vidne, at jeg stadig mindedes Deres Velgerning med Taknemmelighed, men de praktiske Vanskeligheder syntes mig stedse – saa flovt det lyder – uoverkommelige. Nu haaber jeg, at De ved en mig venligsindet Dames Hjælp vil modtage lidt Blomster, som jeg vil ønske, De vil se paa med Glæde, uden at føle mindste Forpligtelse til at ofre Tid paa en Tak.

Mit Foretagende skrider godt fremad, 2 og er i flere Henseender ret imponerende. Ogsaa De er nu blevet nogenlunde repræsenteret efter, at Deres Gave hjalp mig over det døde Punkt, hvilket imidlertid ikke udelukker, at jeg vil være teknemmelig for et Par Ord, hvis der paa et eller andet Tidspunkt maatte foreligge et benyttet Manuskript, som De eventuelt er villig til at sælge.

Med en ærbødig Hilsen er jeg

Deres taknemmelige
Arthur Palsbo.