Henrik Pontoppidan til Arthur Palsbo
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 14. marts 1934

Ransagning af mine Gemmer


14 Marts 34.
Holmegårdsvej 2
Charlottenlund.

Hr. Amtsforvalter Palsbo!

Jeg takker Dem hjertelig for Deres smukke Blomsterhilsen, der bragtes mig i Går, en mørk og regnfuld Dag, derfor dobbelt kærkommen.

Det hænder endnu af og til ved en Ransagning af mine Gemmer, at jeg støder på et brugt (eller ubrugt) Manuskript. Skulde det 2 hænde igen, vil jeg med Glæde skænke Fundet til Deres Samling.

Med venlig Hilsen

Deres forbundne
H. Pontoppidan