Henrik Pontoppidan til Vilhelm Østergaard
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 14. november 1920

Deres Homo-Sum Fortællinger


14.11.20.
Overgaden n. Vandet 15.

Kære Vilh. Østergård!

Jeg har ventet med at takke Dem for den venlige Tilsendelse af Deres nye Bog1, fordi jeg samtidig vilde sende Dem medfølgende lille Skrift2, som ganske vist ikke er nyt, men som De dog måske ikke kender.

Den rolige og smukke Tone, der klinger ud fra Deres Bog, er af god Virkning i denne oprevne Tid og har sikkert også glædet mange. Jeg kunde have ønsket Handlingen lidt mindre konstrueret, Skikkelserne lidt mere afrundede. Men der er Flugt i de Skyer, der efterhånden mørkner Himlen, og man følger Begivenhederne med stor Interesse. Jeg ønsker for Dem, at De må få 2 megen Glæde af Bogen, bl.a. derved, at den skaffer Dem mange nye Venner, så en samlet Udgave af Deres Homo-Sum Fortællinger vil kan blive mulig. Læste i Sammenhæng vil de give et så levende Billede af Deres Forfatterpersonlighed, at den ikke glemmes.

Idag blot disse Linjer med min Tak og mine bedste Hilsner.

Deres hengivne
H Pontoppidan

 
[1] Bog: antagelig Homo Sum: Via dolorosa. En Fortælling, 1920. tilbage
[2] lille Skrift: Hans Kvast og Melusine udkom 10.11. i tredje (omarbejdede) oplag. tilbage