Henrik Pontoppidan til Vilhelm Østergaard
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 28. december 1919

Fødselsdagen ubemærket


28.12.19.
Overgaden n. Vandet 15.
Kbhvn
C

Kære Vilh. Østergård.

Om et Par Dage går vi ind i Tyverne, der sandsynligvis bliver det sidste Tiår, vi to kommer til at opleve. I den Anledning sender jeg Dem en hjertelig Hilsen med Tak for et Venskab, som jeg sætter stor Pris på og i Oprigtighed gengælder. Hele Efteråret har jeg kigget i Avisens Fødselsdagsliste, fordi jeg synes at erindre, at Deres Årsdag falder på den Tid, og jeg gerne vilde returnere den Fødselsdagslykønskning, De så venligt sendte mig 2 i Sommer1. Men enten husker jeg fejl, eller jeg har ikke været årvågen nok, så Fødselsdagen er gået mig ubemærket forbi; nok er det, min Tak for Deres Sommerhilsen kommer først nu, da Sneen dækker Jorden og Frosten dekorerer vore Ruder med sine Blomstertegninger.

Det er rigtigt nok2, at jeg i Mellemtiden er flyttet til København, hvor jeg har fundet en lille Lejlighed ved en af de kristianshavnske Kanaler. Forhåbenlig kigger De herud engang, når De kommer til Byen. Men for at De ikke skal gå forgæves, beder jeg Dem sende et Par Ord i Forvejen og indrette Dem således, at De spiser Deres Frokost hos os. 3 Det vilde glæde både min Kone og mig.

Alt godt i det nye År!

Deres hengivne
H Pontoppidan.

 
[1] Fødselsdagshilsen: ikke kendt. tilbage
[2] rigtignok: et andet ukendt brev synes forudsat her. tilbage