Vilhelm Østergaard til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Fredensborg. 21. december 1921

Deres 40aars Forfatterjubilæum

Fredensborg, 21 Decbr.1921

Kære Henrik Pontoppidan!

Naar jeg foretager min daglige Vandring i Slotsparken, stopper jeg gærne lidt op ved Bænken i "Eremitagealleen", og jeg tænker da paa vore hyggelige Spadsereture sidste Sommer. Siden den Gang har De vel næppe været i Fredensborg; thi ellers havde jeg da set Dem og Deres Frue. – Meget ofte tænker jeg paa, hvordan De nu har det. Er der kommet virksom Bedring i Deres Befindende? Det haaber jeg af mit ganske Hjerte. De har taget Smerterne saa mandigt og taalmodigt, at De sandelig fortjener den fuldkomne Lindring.

Selv var jeg syg det meste af September og Oktober Maaned (et ret smertefuldt Tarmfremspring) men er nu – i alt Fald foreløbig – kommet over det. Lægen talte 2 saa smaat om Operation; jeg slap dog fri den Gang. – Først efter at jeg var kommen oven Senge – jeg læste kun flygtig Aviser – hørte jeg om Deres 40aars Forfatterjubilæum, og jeg syntes da, at det var blevet lovlig post festum at sende Dem en Hilsen. Modtag den ikke des mindre nu, først og fremmest ved mit varmeste Ønske om, at Kræfter og Arbejdsglæde maa gives Dem i den fuldeste Styrke.

Det var saa fornøjeligt at træffe Dem og Deres Frue igen. Gid vi atter maa mødes inden altfor længe. De ved ogsaa, hvor kært det vil være mig, hvis De vil fortælle mig lidt om, hvordan alt staar til.

I taknemmelig Erindring om godt Venskab sender jeg Dem medfølgende Bøger1, som Gyldendal lader udkomme i de nærmeste Dage. De har lige fra Begyndelsen glædet mig med at vise dette Forfatterskab saa megen venlig Interesse. Nu maa det vistnok betragtes som afsluttet; thi jeg faar vanskeligt nogensinde mere den nødvendige Ro til Arbejdet2.

Saa faar det være; – har man stridt sig frem til de 70, saa har man naaet den fuldkomne Resignation!

Nu, efter min Sygdom, tager jeg endnu sjeldnere end før til den larmende Storby. Men kommer jeg derind en Dag i det nye Aar, vilde jeg gærne have Lov til at søge Dem og skrive mit Navn til Dem i den samlede Udgave af Homo sum-Bøgerne.

Alt godt ønskes Dem, 3 kære Henrik Pontoppidan, og Deres Frue i det kommende nye Aar. Min Hustru og jeg sender Dem Begge vor hjerteligste Hilsen.

Deres hengivne
Vilh. Østergaard.

 
[1] Bøger: Homo sum: Samlede Romaner, I-V, 1921. Indhold: I. Det gamle Land, II. Den førstefødte, III. C. M. Arndt, IV. Magister Stefanus, V. Via dolorosa. tilbage
[2] Arbejdet: den sidste Homo sum-bog blev Hjob og hans Venner, 1928. tilbage