Henrik Pontoppidan til Harald Nielsen
Sendt fra Snekkersten. 12. juli 1915

vort forløjede Forhold til Tyskland

Snekkersten.
12.7.15.

Kære Harald Nielsen!

Ja, det er desværre sådan, at jeg må blive hjemme. Siden Slutningen af September, da min Kone blev syg, har jeg kun været ganske få Timer borte herfra, og da jeg er den eneste, der kan være hende til nogen virkelig Hjælp og Trøst, tør jeg heller ikke nu forlade hende. Disse mange Måneder har desuden taget en Del på mine egne Kræfter, som jeg i Forvejen måtte omgås lidt varsomt med.

Noget stort Håb om en nordisk Forståelse har jeg for Tiden ikke, og var jeg kommen til at tale ved Eidsvolds-Mødet1, vilde jeg ikke have lagt Skjul derpå. Den Listesko-Politik, vi for Øjeblikket mener at måtte føre, vort hele forløjede Forhold til Tyskland, der giver så mange af os Vand i Munden, skulde navnlig Svenskerne ikke så gerne misforstå.

Både min Kone og jeg takker Dem hjerteligt for Deres Deltagelse. Vi sender Genhilsen med gode Ønsker for Dem og Deres Hjem.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Eidsvolds-Mødet: i det nordiske studentermøde i Eidsvold deltog fra Danmark fru Agnes Slott-Møller, som holdt foredrag om Sønderjylland. tilbage