Harald Nielsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Birkerød. 10. juli 1915

Mødet paa Eidsvold

Harald Nielsen Birkerød, d. 10 Juli 1915

Kære Henrik Pontoppidan!

Nærmest lokket af Deres Navn har jeg indtegnet mig til Mødet paa Eidsvold1 og tænker at rejse paa Tirsdag2 med Damper, men nu hører jeg, at Deres Hustru vedblivende er syg. Hvor det gør mig ondt! Gid Rygtet dog maa have Uret. De har haft forfærdeligt meget i de senere Aar at kæmpe med. Efterhaanden naar man selv 2 faar sit, forstaar man bedre andres.

Det var blot et Par Ord, jeg fik Lyst at sende Dem. Maaske og forhaabentlig ses vi. I alle Tilfælde beder jeg Dem modtage en hjærtelig Hilsen og bringe Deres Hustru min Deltagelse og mine bedste Ønsker for hendes Helbred.

Deres hengivne
Harald Nielsen

 
[1] Mødet paa Eidsvold: Det nordiske Studentermøde begyndte 15.7.1915 og varede til 17.7. tilbage
[2] Tirsdag: 13.7.1915. tilbage