Henrik Pontoppidan til Harald Nielsen
Sendt fra Freiburg. 24. oktober 1912

Deres Artikel om Georg Brandes

Freiburg. 24.10.121]

Kære Harald Nielsen!

Hr. Rich. Guttmann fortæller mig idag, at han igen har skrevet Dem et Brev til og heri bragt en Hilsen også fra mig. Det har han sikkert gjort i den bedste Hensigt, 2 men De kunde med Grund forundre Dem over, at jeg således overvælder Dem med Hilsner gennem en fremmed Tredjemand i Stedet for at skrive selv, og det så meget mere som jeg længe har skyldt Dem Brev. Jeg har nu også mange Gange så at sige haft Pennen i Hånden for at skrive til Dem; men stadig kom der noget i Vejen (f.Eks Deres Artikel om Georg Brandes2), som fik mig til at udskyde Brevskrivningen og tilsidst helt at opgive den, fordi jeg fik for meget at skrive om. "Det må vente, til jeg kommer hjem!" tænkte jeg. – Og nu kommer jeg snart, og derfor bliver det også dennegang blot et Kort med Hilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] postkort adresseret til: "Forfatteren / Hr. Magister Harald Nielsen / Falkonergårdsvej 3 / Kopenhagen / (Dänemark.)"; poststemplet: "Freiburg 24.10.12" tilbage
[2] Georg Brandes: "Usurpatoren" i Ugen Tilskuer, bd II, s. 163f. tilbage