Harald Nielsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Falkonérgaardsvej 3. 27. oktober 1912

ikke misforstaaet Deres Tavshed

27/10 121

Kære Henrik Pontoppidan.

Tak for Kortet. Det var morsomt blot at faa et Kort en Hilsen fra Dem. Jeg har ikke misforstaaet Deres Tavshed – jeg ved godt, hvor uoverkommeligt det er at føre den Slags Samtaler, som vi fører, pr. Brev, men en Gang, naar De nu kommer hjem, vil jeg være glad ved at faa at vide, hvad De ikke har skrevet. Jeg haaber, at baade De og Deres Hustru har faaet Udbytte af Rejsen. Hos os har vi det med Sygdom. Min Hustru har ligget i flere Uger og skal vist ligge i flere (Nyrelidelse). Selv har jeg det godt og samler mig af og til sammen til at bestille noget, skønt jeg mere og mere indser det haabløse deri.

Venlig Hilsen og paa Gensyn

Deres hengivne
Harald Nielsen

 
[1] brevkort med afsenderstempel "Ugens Tilskuer / Redaktionen / Falkonérgaardsvej 3,1"; adresseret til "Herr Henrik Pontoppidan / Hotel Pension Hohenzollern / Freiburg i/B / Tyskland"; poststemplet "Kjøbenhavn 27.10.12, 4-6 E" tilbage