Henrik Pontoppidan til Harald Nielsen
Sendt fra Freiburg. 29. oktober 1912

giv mig Barabas fri!

 
29.10.12.
Goethestrasse 45.a.
Freiburg.
Baden.

Kære Harald Nielsen!

Jeg fandt Deres Kort, da jeg idag kom til mit Middagsbord i "Hohenzollern", hvor også Hr. Guttmann spiser. Det bedrøvede mig meget at høre, at Deres Hustru er syg, og at det er Nyrerne, der er angrebet, – jeg veed, det er hendes svage Punkt. Under sådanne Forhold er det ikke let at vedligeholde en virkelig Interesse for Tyrkere og Bulgarer, for Kristne og Jøder, for Højre og Venstre og alt det os uvedkommende, som vi Mennesker til daglig overfylder 2 Sindet med til Skade for vore egenlige Livsinteresser. Jeg skriver også blot for at bede Dem bringe Deres Frue en Hilsen fra mig med Ønsket om en snarlig Bedring.

Jeg er for Tiden alene hernede. Min Hustru og Datter er taget hjem for at skaffe os Tag over Hovedet for Vinteren. Vi kommer nok til at leve helt feltmæssigt. Vort Bohave er magasineret i Helsingør og bliver vist dér foreløbig.

De var i Foråret i Frankrig. Jeg skulde tro, at et længere Ophold i Tyskland 3 vilde kunne blive Dem til Gavn på flere Måder. For mig har Formålet jo nærmest været Rekreation; men jeg hjembringer dog også Erfaringer, som jeg ikke vilde undvære, og det er mit Håb, at jeg skal få Lov til endnu engang at røre Vingerne, inden man graver mig ned.

Vi har engang talt om den kirkelige Reaktion, der jo rejser sit Ulvehoved overalt i Verden. Jeg kommer netop fra en Forsamling i den herværende kristelige Forening for unge Mænd ("evangelisk" Forening som den her kaldes), hvor en af det protestantiske Tysklands bekendteste Præster, en Pastor Modersohn1 fra Blankenburg, prækede. 4 Det var for mig et modbydeligt Optrin. Jeg har jo overværet lignende Møder hjemme, og jeg må sige, at dersom det er Evangeliet – da giv mig Barabas fri! Nej, så afholdtes der forleden en Kongres i Hamburg, som jeg vil henlede Deres Opmærksomhed på, en Kongres for "Eugenik"2. Jeg læste i "Frankfurter Zeitung" et Referat af Forhandlingerne; jeg tror det vil interessere Dem. Jeg kan desværre ikke sende Dem Bladet (jeg læste det på en Kafe, og det kan ikke opdrives her); men i "Allgemeine Beobachter" må der sikkert findes noget om Kongressen, og den skal jeg se at få fat i.

Lev nu vel til vi sees. Jeg udgiver i disse Dage en Bog3, som De ikke skal bryde [fortsat nedad i venstre spalte:] Dem om foreløbigt. Det er kun en Forhistorie. Når engang det hele foreligger, skal jeg sende Dem et Ekpl.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Modersohn: Ernst Modersohn (1870-1948) tilhørte pinsebevægelsen og var tilknyttet Evangelische Allianz i Bad Blankenburg. tilbage
[2] Kongres for "Eugenik": muligvis en forberedelse til First International Eugenics Congress der fandt sted i London 24.-29. juli 1912 med 400 delegerede. tilbage
[3] Bog: Torben og Jytte, der udkom i 1. oplag 9.11.1912. tilbage