Henrik Pontoppidan til Harald Nielsen
Sendt fra Ahlmanns Alle 4. 18. juni 1911 (før 30. juni 1911)

kanske ses vi her

Ahlmanns Alle 4

Kære Harald Nielsen!

Tak for Deres Blomsterhilsen! Der er den Fare ved at være Patient, at man bliver forkælet. Også derfor er det godt, at jeg nu er kommen hjem til Hverdagen og 2 dens Kår. Helt fri af Hospitalet er jeg dog endnu ikke; kanske ses vi derfor her, før De rejser til Norge.

Deres hengivne
[trykt:] Henrik Pontoppidan