Harald Nielsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Falkonérgaardsvej 3. 8. april 1911

Deres Brev har gjort mig glad

Ugens Tilskuer
Redaktion
Falkonérgaardsvej 3, I.
Telf. Nora 1470
 
8-4-1911

Kære Henrik Pontoppidan.

Deres Brev har gjort mig mere glad vistnok end noget andet – siden jeg modtog Deres forrige. Jeg er Dem taknemmelig fordi De bevarer mig i venlig Erindring de lange Tider hvor vi ikke ses, og jeg glæder mig til snart atter at se Dem. Jeg har haft meget at bestille og Hellerup ligger langt ude for improviserede Besøg, naar man er træt af Dagen.

Men nu kommer 2 altsaa Paasken, og hvad mener De om een af Helligdagene – hvilken De vil – med Deres Hustru at se ud til os for en Gangs Skyld? Det er ikke for at paaligne Dem Vejen, men jeg syntes det vilde være rart, at se Dem her en Gang.

Der bliver jo saa Lejlighed til at tale om forskelligt ogsaa om hvorfor jeg har taget "Radikalisme"1 med.

Deres hengivne
Harald Nielsen

 
[1] Radikalisme: HNs anmeldelse af Asgaardsrejen, se forrige brev. tilbage