Harald Nielsen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Mo, Ranafjorden, Norge. 10. juli 1911

Deres Søn med i mit Selskab

[påtegnet:] 10/7 1911 p.t. Mo Ranafjorden
Mandag1

Kære Henrik Pontoppidan.

Nu sidder jeg altsaa heroppe i temmelig barsk Vejr. Det begyndte med Solskin i Chria. blev til Sol og Skyer i Trondhjem saa til mere Skyer og mer Blæst og nu har vi altsaa Taagen og Kulden. Rejsen er forøvrigt i enhver Henseende forløbet godt og jeg befinder mig vel. En Rejsekammerat og jeg tager maaske en Fodtur fra Lyngenfjorden sydover, men det afhænger bl.a. af Vejret. Ellers overvejer jeg at tage ned til Hardanger og gaa derfra op til Bergensbanen. Det eneste visse er, at jeg følger med denne Baad tilbage til Hammerfest, hvor jeg er d. 18 ds.

Et Par Dage inden jeg rejste 2 faldt det mig ind at De maaske vilde have sendt Deres Søn med i mit Selskab. Jeg ærgrede mig dygtig over, at Tanken ikke var faldet mig ind før, da jeg gerne havde gjort Rejsefølge med ham. Derved var imidlertid intet at gøre. Jeg haaber De og Deres Hustru befinder Dem vel derovre og har godt Vejr. De bedes modtage de bedste Hilsener fra

Deres hengivne
H. N.

 
[1] postkort adresseret til: "Forfatteren / Hr. Henrik Pontoppidan / p.t. Elbodalen / Taulov St. / Danmark"; poststemplet: "Nordl[…]eksp 10[…]11" tilbage