Henrik Pontoppidan til Harald Nielsen
Sendt fra Ahlmanns Alle 4. 21. november 1910

det moderne "Hedenskab"


Mandag. [21.11.19101]
Ahlmanns Alle 4
Hellerup.

Kære Hr. Harald Nielsen!

"Socialdemokraten" fra igår2 har jeg ikke kunnet opdrive herude; i Kiosken var den udsolgt. Men det er også lige meget. Jeg mener nemlig, at det kun vilde blive Vind til Spekulations-Møllen, dersom jeg langede ud√ efter Bladet i Anledning af dens Forhold netop til den Bog, som De jo også selv helst havde set kvalt i Tavshed. Desuden ligger jeg for Tiden på anden Måde i Fejde med det moderne "Hedenskab", og her får jeg sagt, hvad der ligger mig på Hjerte, i den Billedform, der passer mig bedst. Endelig har det altid været vanskeligt for mig at skrive "på Opfordring". 2 Finder jeg ikke selv mit Emne, går det mig overfor et Landskab, hvis Skønhed påpeges af en Ledsager: jeg bliver mindre modtagelig netop for det, den anden har lovprist.

Venlige Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] jf. boganmeldelsen 20.11.1910. tilbage
[2] I Social-Demokraten søndag 20.11.1910, side 1, anmeldte A.C. Meyer den i 1910 anonymt udgivne bog Af en hedensk Sjæls Historie. På side 2 bragte avisen en usigneret artikel "Laurids Bruun og Af en hedensk Sjæls Historie", hvori det hævdes at den anonyme forfatter er Laurids Bruun. tilbage